Računovodski servis

Specializirani smo za vodenje računovodstva in knjigovodstva, tako majhnim kot srednje velikim družbam in samostojnim podjetnikom.

Naše storitve obsegajo:

 • Vodenje poslovnih knjig
 • Obračun osebnih prejemkov (plače, regres za letni dopust, avtorski in drugi honorarji)
 • Izdelava zaključnega poročila
 • Priprava poročil predpisanih z zakonom (Banka Slovenije, Statistični urad, Finančna uprava,…)
 • Priprava individualnih poročil za poslovodstvo družbe
 • Sodelovanje pri revizijskih in inšpekcijskih pregledih
 • Svetovanje na računovodskem in davčnem področju
 • Izvajanje plačilnega prometa
 • Druge storitve po želji stranke

Naše delo odlikujejo:

 • Ažurnost in natančnost (redno knjiženje poslovnih dogodkov in usklajevanje analitičnih evidenc)
 • Varovanje osebnih podatkov (delujemo v skladu z Zakonom o varovanju podatkov)
 • Izobraževanje (sledimo zakonskim spremembam in o teh obveščamo tudi naše stranke)
 • Individualni pristop (vsako stranko obravnavamo individualno glede na njene želje po specifičnih storitvah)
 • Pravočasno in optimalno svetovanje (optimizacija poslovanja v skladu z veljano zakonodajo)